AVEE-med Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem AVEE – MED Sp z o.o. jest prowadzenie specjalistycznej działalności leczniczej, spełniającej potrzeby zdrowotne i oczekiwania Pacjentów. Dążeniem naszego zakładu jest ciągły wzrost jakości świadczonych usług, poszerzanie zakresu oferowanych świadczeń a także zwiększenie zadowolenia Pacjentów.

Wieloletnie doświadczenie

Profesjonalna kadra

Umowa z NFZ

Usługi komercyjne

Zapytanie ofertowe

Zapytanie dotyczy zakupu materiałów w ramach projektu grantowego nr POWER.05.02.00-00-001/20 pn.:

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Nasza oferta

  • Rehabilitacja
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
  • Pielęgniarska Opieka Domowa

Jak do nas trafić?

AVEE-MED Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Niechobrz 972, 36-047 Niechobrz