Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AVEE-med s.c. został utworzony w 2008 r., początkowo przez AVEE-med. W.Kruk i wsp. s.c.

W 2009 roku został powołany Zakład Opiekuńczo Leczniczy (ZOL), realizujący świadczenia zdrowotne z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej, jako jednostka organizacyjna utworzonego wtedy NZOZ.

Nieco później, w 2011 r., została powołana kolejna jednostka organizacyjna – Zakład Opieki Ambulatoryjnej, który realizuje świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych oraz rehabilitacji leczniczej.

Świadczone usługi są realizowane głównie w ramach kontraktu zawartego z NFZ. Część świadczeń stacjonarnej opieki długoterminowej oraz rehabilitacji leczniczej realizowana jest w trybie komercyjnym.

W czerwcu 2017 r Spółka cywilna została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesem spółki jest dr n. med. Wacław Kruk – specjalista medycyny społecznej oraz specjalista organizacji ochrony zdrowia, V-ce Prezesem mgr Elżbieta Przyboś – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa opieki paliatywnej.