Nadrzędnym celem AVEE – MED Sp z o.o. jest prowadzenie specjalistycznej działalności leczniczej, spełniającej potrzeby zdrowotne i oczekiwania Pacjentów. Dążeniem naszego zakładu jest ciągły wzrost jakości świadczonych usług, poszerzanie zakresu oferowanych świadczeń a także zwiększenie zadowolenia pacjentów.

 

Przyjętą politykę realizujemy przez:

  • Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz szkolenia personelu umożliwiające samorealizację i osiąganie celów zawodowych.
  • Rozwój i umacnianie pozycji zakładu poprzez podwyższanie standardów realizacji działalności leczniczej.
  • Unowocześnianie stosowanych technologii medycznych i aparatury medycznej.
  • Przestrzeganie Karty Praw Pacjenta oraz obowiązujących, medycznych regulacji prawnych.
  • Doskonalenie komunikacji pomiędzy Pacjentami, ich Rodzinami a Personelem zakładu.

 

Certyfikat jakości ISO