Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Są to specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w gabinecie fizjoterapii. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.
Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

 

Rehabilitacja w warunkach domowych

Jest to świadczenie opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania pacjentom, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej oraz  z zaburzeniami funkcji motorycznych  spowodowanych jednostkami chorobowymi wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z póź, zm. Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent zgłasza się do placówki, mającej umowę z NFZ, gdzie ustala termin wizyty lekarskiej w domu. Każdy świadczeniodawca mający kontrakt w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnych ma obowiązek świadczyć opiekę domową dorosłym i dzieciom. Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Wykonuje się do 5 zabiegów dziennie, przy czym rehabilitacja powinna trwać nie krócej niż jedną godzinę dziennie. Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

 

 

Świadczenia rehabilitacyjne w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym przysługuje pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach,  przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu, średnio po 5 zbiegów dziennie.

Formularz kontaktowy

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy
  • E-mail
  • Nr telefonu
  • Zgoda na przetwarzanie danych

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość z formularza kontaktowego na stronie avee-med.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest AVEE-MED Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Niechobrz 972, 36-047 Niechobrz. Kontakt z administratorem.
  • Wiadomość
  • Dodaj pliki (PDF, JPG, PNG, ZIP, RAR - max. 10MB)
  • captcha