Zapewniamy mieszkańcom całodobowe świadczenia opiekuńcze dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność i poszanowanie praw pacjenta.

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy AVEE MED jest ośrodkiem prywatnym. Jednak umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia na część łóżek umożliwia realizację usług dla pacjentów w ramach NFZ. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70 % emerytury lub renty. Pozostałe koszty opieki i rehabilitacji pokrywa NFZ, zgodnie z zasadami ich rozliczania.

 

Istnieje możliwość pobytu pacjenta w placówce za pełną odpłatnością. Miesięczny koszt pobytu wynosi 3500,00 zł. W szczególnych sytuacjach – istnieje możliwość negocjacji ceny.

 

Nasz ośrodek położony jest w spokojnej okolicy ok. 5 km od Rzeszowa z dala od wielkomiejskiego ruchu.

 

Nowoczesny, parterowy budynek zaprojektowany został dla potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzone tu rozwiązania architektoniczne sprawiają, że ludzie w starszym wieku, niepełnosprawni nie mają trudności z przemieszczaniem się. Budynek jest wolny od barier architektonicznych, spełnia wymogi standaryzacji. Dysponujemy 50 miejscami w większości w pokojach dwuosobowych, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. W skład standardowego wyposażenia wchodzą: łóżka rehabilitacyjne, stoliki, krzesła, a na życzenie pacjentów – telewizory, dostęp do internetu. W większości pokojów znajdują się łazienki z wc i natryskiem. Pokoje i łazienki zaopatrzone są w system przywoławczy. Dla wygody pensjonariuszy w pokojach znajduje się wyjście na taras lub wewnętrzny dziedziniec- patio. Wyposażenie pokoi zapewnia wygodę i estetykę.

 

W ośrodku znajduje się również świetlica, w której mieszkańcy naszego ośrodka mają możliwość spotkać się, porozmawiać, spożyć posiłek, wziąć udział w zajęciach organizowanych przez terapeutę zajęciowego lub zwyczajnie obejrzeć telewizję.

 

Pacjenci mają możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjny wysokiej klasy: ugul, rotory, rowerki, lampy naświetlające Solux, pole magnetyczne, diadynamik, drabinki, bieżnia, materace.

 

Dbamy o to, aby oprócz fachowej opieki leczniczej i pielęgnacyjnej zapewnić naszym pacjentom przyjazną atmosferę i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Zapewniamy pensjonariuszom posługę duszpasterską: raz w miesiącu odprawiana jest Msza Św., raz w tygodniu wizyty kapłana i udział w innych nabożeństwach. Tradycją naszego domu stały się wizyty dzieci i młodzieży z okolicznych szkół i organizacji społecznych, występy zespołów artystycznych, corocznie organizowane uroczystości religijnych i patriotycznych np.: śniadanie Wielkanocne i Wigilia z udziałem rodzin i wspólnym śpiewaniem kolęd, spotkanie z Mikołajem, Dzień Chorego, Dzień Kobiet, Dzień Niepodległości i inne.

 

W celu realizacji naszych zadań zatrudniamy sprawdzony personel o wysokich kwalifikacjach, który zapewnia fachową, serdeczną opiekę mieszkańcom tego ośrodka.

 • Lekarze:
  – Internista-kardiolog
  – neurolog
  – psychiatra
  – lekarz rehabilitacji leczniczej
  – anestezjolog
 • Neurologopeda
 • Psycholog
 • Terapeuta zajęciowy
 • Pielęgniarki
 • Fizjoterapeuci
 • Opiekunowie medyczni

Zasady przyjmowania pacjentów do ZOL

1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, świadczeniobiorca występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (wzór wniosku do pobrania dostępny poniżej).

 

2. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski, zaświadczenie lekarskie oraz kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wg skali opartej na skali Barthel (wzór wywiadu pielęgniarskiego, zaświadczenia lekarskiego i  karty oceny świadczeniobiorcy (skala „Barthel”) do pobrania poniżej)

Ponadto prosimy o dołączenie do wniosku:

 • wyników badań dodatkowych:
  – HBsAg (ważne 2 miesiące)
  – antyHCV (ważne 2 miesiące)
  – OWA (ważne 2 miesiące)
  – badania radiologicznego klatki piersiowej (ważny 1 rok)
 • decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, renty lub decyzji o wysokości zasiłku stałego
 • zgody świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami (do pobrania poniżej)
 • kserokopii legitymacji ubezpieczeniowej

 

3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (wzór skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do pobrania poniżej) w  przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.)

 

4. Świadczeniobiorca składa skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z wywiadem pielęgniarskim oraz zaświadczeniem lekarskim i wymienionymi wyżej załącznikami bezpośrednio do Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

 

5. Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takim przypadku orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w Zakładzie Opiekuńczym.

 

6. Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Kierownika Zakładu.

 

W przypadku składania kopii ww. dokumentów prosimy o ich poświadczenie za zgodność.

 

Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać pod nr tel.: 17 871 77 13; 781 900 108.
Informacji udziela Kierownik Zakładu.

Formularz kontaktowy

 • Imię i nazwisko/Nazwa firmy
 • E-mail
 • Nr telefonu
 • Zgoda na przetwarzanie danych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość z formularza kontaktowego na stronie avee-med.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest AVEE-MED Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Niechobrz 972, 36-047 Niechobrz. Kontakt z administratorem.
 • Wiadomość
 • Dodaj pliki (PDF, JPG, PNG, ZIP, RAR - max. 10MB)
 • captcha